Category: tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm truyền thông

Trung tâm đào tạo và cung ứng điều dưỡng viên quốc tế – Nurse center là một thương hiệu thuộc Nurse Group. Với sứ mệnh luôn nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để phát triển thành một tổ chức đặc biệt chuyên nghiệp…