Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Truyện cười » Đặt câu

Trong lớp học, cô giáo:
– Cô có các số 0,1,2,3,4,5,6,7 các em
đặt câu với tất cả các số trên cho cô…..
Tí đứng lên:
– Dạ thưa cô… 7 ngày, 6 đêm, khách sạn

5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1
giường, 0 quần, 0 áo.
Cô giáo:!!??!!
tèo đứng lên đối:
– 7 ngày, 6 lần, 5 giờ, 4 phút, ngã3, 2
thằng, 1 chai, 0 say, 0 về.
Cô giáo (ngất)!!??

 

Xem thêm truyện cười ngày tết

© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status