Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "búng tới chết"

Búng tới chết

Búng tới chết

Có 3 thằng kia đi bụi sang Châu Phi bị bộ tộc man rợ bắt lại. Tộc trưởng hỏi 3 tên rằng thì muốn búng chim hay là chết ? Tên thứ nhất chọn búng chim. Tộc trưởng ra lệnh búng hắn 100 cái. Tên thứ...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status