Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "con trai giỏi cầm kỳ thi họa"

Con trai giỏi cầm kỳ thi họa

Con trai giỏi cầm kỳ thi họa

Hai ông bố gặp nhau và không ngớt hỏi han tình hình gia đình của nhau, có đoạn: – Cháu trai nhà bác dạo này thế nào? – Ôi, khỏi nói “cầm, kỳ, thi, họa” đủ cả! – Thanh niên mà...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status