Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "dậy thực hành"

Dạy thực hành dựa trên bằng chứng trong điều dưỡng

Dạy thực hành dựa trên bằng chứng trong điều dưỡng

Dạy thực hành dựa trên bằng chứng trong điều dưỡng: Hướng dẫn cho Cài đặt học và lâm sàng Thực hành điều dưỡng Nội dung: Nắm bắt được phương pháp tiếp cận sáng tạo để giảng dạy EBP. Cuốn...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status