Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "hai thằng"

Hai thằng ngốc

Hai thằng ngốc

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói: – Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status