Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "ham hố"

Ham hố

Ham hố

Tại phòng kế hoạch hóa. Bác sĩ thốt lên: “Ai da, cô này lại đên. Sao cô lỡ nhiều vậy?”. – Tại chồng em ham trúng thưởng. – Sao lại có trúng thưởng gì ở đây? – Tại người ta quảng...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status