Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "kế hoạch hóa gia đình"

Kế hoạch hóa gia đình

Kế hoạch hóa gia đình

Chú Hoàng hăng hái xung phong làm tuyên truyền viên tình nguyện cho chương trình Kế Hoạch Hóa Dân Số ngay tại quê nhà Thái Bình. Chú khệ nệ vác một tấm bảng đen ra đầu thôn, hì hục viết bằng phấn...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status