Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "Nghiên cứu Hartman và Fithian"

Nghiên cứu Kothari

Nghiên cứu Kothari

Nghiên cứu gần nhất và gây tranh cãi nhiều nhất nhưng lại cũng là nghiên cứu được ghi chép cụ thể nhất, được thực hiện tại Ấn Độ, cái nội của Tantric Sex, thực hiện bởi tiến sĩ Prakash Kothari. Nghiên...
Nghiên cứu Hartman và Fithian

Nghiên cứu Hartman và Fithian

Vài năm sau, Hartman & Fithian đã thành công trong việc ghi chép phương pháp đã được thực hiện bởi các đối tượng tham gia nghiên cứu Jensen & Robbins. Nói ngắn gọn, những người đàn ông này đã...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status