Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "thuận lợi cho đầu tư"

Ninh Giang: Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển

Ninh Giang: Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển

             Trong những năm qua công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã được huyện Ninh Giang chú trọng thực hiện và thu được những kết quả tích cực,...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status