Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "thương con"

Thương vợ con

Thương vợ con

Làng nọ có một anh tham ăn tục uống. Hễ ngồi ăn cơm, ăn cỗ với ai thì thế nào anh ta cũng gắp miếng to, miếng ngon. Một lần nhà nọ có giỗ, mời anh ta sang ăn cỗ. Biết tính anh ta, khi làm món mọc,...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status