Subscribe:Posts Comments

Trang chủ » Posts tagged with "truyện cười sinh viên"

Tại sao sinh viên thi rớt

Tại sao sinh viên thi rớt

Một năm chỉ có 365 ngày, nhưng một năm điển hình của sinh viên thì: 1. Trừ những ngày thứ 7 – 52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, “khám phá thế giới”,...
© 2013 Làng nghề rối nước Hồng Phong DMCA.com Protection Status