Ham hố

Tại phòng kế hoạch hóa. Bác sĩ thốt lên: “Ai da, cô này lại đên. Sao cô lỡ nhiều vậy?”.

– Tại chồng em ham trúng thưởng.

– Sao lại có trúng thưởng gì ở đây?

– Tại người ta quảng cáo thử thai bằng que thử sẽ được trúng tivi, nên chồng em ham… mà em cũng ham!

 

Xem thêm truyện cười hay nhất Vova tại Việt Nam